Grupi Ndersektorial per Kontrollin e Rezistences Antimikrobike

Grupi Ndersektorial per Kontrollin e Rezistences Antimikrobike

Web dizajn & zhvillim

Prishtinë, Kosovë

Grupi Ndersektorial per Kontrollin e Rezistences Antimikrobike

Rezistenca antimikrobike është një sfidë globale e shëndetit publik, që ndikon në rritjen e shkallës së sëmundshmërisë, vdekshmërisë dhe kostos së mjekimit. Përdorimi i pakontrolluar dhe i panevojshëm i antibiotikëve është shkaktari kryesor i shfaqjes së mikroorganizmave rezistentë, përhapjes dhe qëndrimit të tyre përbrenda komunitetit dhe spitaleve. Përdorimi i antibiotikëve tek njerëzit, kafshët dhe bimët mund të përshpejtojë përhapjen e rezistencës, e cila nuk njeh kufinj ekologjikë, sektorialë dhe gjeografikë. Rezistenca antimikrobike është brengë e përbashkët për të gjithë: autoritetet qeveritare, mjekët, farmacistët, industrinë farmaceutike, shkencëtarët, veterinarët, fermerët përdoruesit e antibiotikëve në popullatë, me fëmijët si grup mbizotërues. Të gjithë këta kanë rol në përgjigjen efikase kundrejt kësaj sfide.

PHP CMS / HTML / CSS / JAVA
Projekti: Web faqe - GNKRA
Web: Fros Group
Dizajn: ASHA
Lokacioni: Prishtinë, Kosovë


http://www.gnkra.com/


Grupi Ndersektorial per Kontrollin e Rezistences Antimikrobike
Grupi Ndersektorial per Kontrollin e Rezistences Antimikrobike
Grupi Ndersektorial per Kontrollin e Rezistences Antimikrobike