Vellezerit Dodaj

Vellezerit Dodaj

Web dizajn & zhvillim

Prishtinë, Kosovë

Vellezerit Dodaj

Ndërmarrja ndërtimore shërbyese VËLLEZËRIT DODAJ tashmë është emër I njohur në lëmin e ndërtimit në Kosovë. Ndërmarrja ndërtimore VËLLEZËRIT DODAJ me lokacion në fshatin Krushevë e Madhe të Komunës së Klinës është themeluar në vitet 1970 dhe tani aktivitetin e saj e zhvillon në tërë territorin e Kosovës.

PHP CMS / HTML / CSS / JAVA
Projekti: Web Faqe Vellezerit Dodaj
Dizajn: ASHA
Web: Fros Group


http://www.vellezeritdodaj.com


Vellezerit Dodaj
Vellezerit Dodaj
Vellezerit Dodaj
Vellezerit Dodaj