Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës

Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës

Web dizajn & zhvillim

Prishtinë, Kosovë

Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës

Fuqizimi i komunitetit lokal në përmirësimin e masave për mbrojtjen e fëmijëve në shkolla përmes ngritjes së vetëdijes, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes së konfliktit.


http://www.childrights-ks.org
Prishtina, Kosovo

Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës
Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës
Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijës